اخبار

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
1397/10/05

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

فایل قابل دانلود لایحه بودجه سال 1398 کل کشور+ پیوست‌ها: فایل ها