اخبار

سخنراني دکتر پيمان مولوي در كنفرانس اكتشاف و تولید

سخنراني دکتر پيمان مولوي در كنفرانس اكتشاف و تولید
1397/12/07

دکتر پیمان مولوی در ششمین کنگره صنعت حفاری ایران که همزمان با برگزاری سومین کنگره اکتشاف و تولید در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در در روزهای 4 الی 5 اسفندماه 97 برگزار گردید در پنل راهبردها و راهکارهای تامین مالی داخلی پروژه های نفت و گاز به سخنرانی پرداختند.
دکتر مولوی با توضیح اینکه چرا كشورهايي همانند قطر با ٣٢٠ ، عربستان ٦٠٠ ، امارات ١٠٠٠ ميليارد دلار ذخاير ارزي، در حوزه بالادستي اقدام به شراكت با شركاي بين المللي ميكنند! گفت قطر با ٣٢٠ ميليارد دلار ذخاير ارزي پروژه گازي ٣ خود را كه چيزي در حدود  ٥.٨ ميليارد دلار از طريق ٦٩ درصد تامين مالي خارجي انجام ميدهد، دليل اين امر تامين مالي ارزانتر حضور شركتهايي همانند كونوكو و ميتسوبيشي كاهش رتبه اعتباري و افزايش اعتبار پروژه برند سازي بين المللي پروژه كاهش هزينه سرمايه افزايش رقابت بين بنگاهي انجام پروژه در زمان مقرر و حتي زودتر تضمين بازار صادراتي و ... حوزه هاي بالادستي نفتي بدون حضور شركتهاي بزرگ و منابع مالي انها صورت ميپذيرد.
همچنين ایشان در ادامه با اشاره به اینکه توسعه واقعي در حوزه بالادستي بدون سرمايه گذاري بين المللي سخت، طاقت فرسا و هزينه بر است و كشوري  تجربه موفقي را نداشته است افزودند: ما سالهاست در حوزه نفت فعالیت را با بضاعت و حوصله فراوان شروع کرده ایم و با شرکتها و موسسات خصوصی به نتایج بسیار خوبی هم رسیده ایم، اما مشکل ما نبود دیدگاه مدرن مالی در کلیت نظام مالی ایران است ! چگونه می توان انتظار تغییر از رویکردهای مالی سنتی به مدرن را داشت در صورتی که ذهنیت مدیران دولتی ما فرسنگها با اصول مدیریت مالی ، سرمایه گذاری ، تامین مالی و مدیریت ریسک فاصله دارد؟ 
دریافت فایل ارائه دکتر پیمان مولوی: فایل ها