اخبار

برگزاری کارگاه استراتژی بقا برای دوره Post DBA موسسه اموزش عالی فناوران حکیم

برگزاری کارگاه استراتژی بقا برای دوره Post DBA موسسه اموزش عالی فناوران حکیم
1398/05/06

برگزاری سمینار یک روزه استراتژی های بقا

 برگزاري سمينار استراتژي هاي بقاء با رويكرد استراتژي هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در موسسه آموزش عالي فناوران حكيم در دوره Post DBA برگزار شد. در اين سمينار يك روزه به بررسي استراتژي سرمايه در گردش در دوران روكود تورمي، اصلاح چرخه هاي عملياتي بنگاهي و  مديريت رشد پايدار بنگاه پرداخته شد. هدف از اين سمينار يك روزه اشنايي دانش پذيران با رويكرد اجرايي و مدرن در مديريت مالي و سرمايه گذاري در چارچوب اقتصاد ايران خواهد بود.