اخبار

چشم انداز انرژی جهانی 2019

چشم انداز انرژی جهانی 2019
1398/05/30

خلاصه گزارش مکینزی درباره چشم‌انداز انرژی جهان

با مقایسه چشم‌انداز سناریوی مرجع در این گزارش با ویرایش‌های قبل، در می‌یابیم که تحوالت متعددی در مسیر گذار انرژی به سمت آینده به وقوع پیوسته است که حکایت از شتاب بیشتر در این حوزه دارد. استقبال فراتر از انتظارات از پیشرفت‌های فناوری، امروزه تبدیل به یک عامل مهم تأثیرگذار بر نظرات کارشناسان فعال در زمینه پیش‌بینی آینده حوزه انرژی شده است. در اینجا برای ارائه یک پیش‌بینی از شتابدهی‌های بالقوه بیشتر، ما به چشم‌انداز "گذار تسریع شده" اشاره می‌کنیم.
چشم‌انداز سناریوی مرجع فعلی در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول چشم‌انداز تقاضای کلی انرژی را به بحث می‌گذارد و به دنبال آن فصل‌های 2 تا 4 به ترتیب برق، گاز طبیعی و نفت را مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌دهند. فصل 5 به بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، از جمله پیش‌بینی تقاضا برای زغال سنگ به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم در انتشار این گازها، می‌پردازد،. امیدواریم این مطالب برای خوانندگان جالب باشد و به ساخت فکری شما در زمینه گذار انرژی و پیامدهای آن برای سازمان شما کمک کند.
بسیاری از روندهایی که آینده انرژی را شکل می‌دهند، در واقع به وسیله تحوالت محلی هدایت می‌شوند که با بزرگی و سرعت‌های مختلف در مناطق جغرافیایی و بخش‌های خاص رخ می‌دهد. برای اطمینان از توجه به این جزئیات، مدل ارائه شده در این مطالعه، چشم‌انداز دقیق انرژی در 146 کشور، 55 نوع انرژی، و 30 بخش را بررسی کرده و سپس نسبت به تجمیع این تحوالت برای ایجاد یک چشم‌انداز جهانی از پایین به باال و ایجاد مبنایی برای بینش بهتر اقدام نموده است.
بازتاب کار در مورد این چشم‌انداز و بحث‌های متعدد با کارشناسان، ما را متقاعد کرد که سه نقطه عطف مهم در چشم‌انداز انرژی در چند سال آینده در دسترس خواهد بود:
الف- با توجه به اینکه هزینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش می‌یابد، بسیاری از کشورها در 5 سال آینده به نقطه عطف این تولید می‌رسند، جایی که ظرفیت‌های جدید خورشیدی یا بادی نصب شده مقرون به صرفه بوده و با هزینه سوخت مجتمع‌های نیروگاهی متداول موجود قابل رقابت هستند. در نتیجه، شاهد افزایش بیشتر استفاده از انرژی تجدیدپذیر خواهیم بود.
ب- همچنین به همان اندازه که هزینه باتری‌ها مستمر کاهش می‌یابد، در عرض 5 تا 10 سال آینده، بسیاری از کشورها به نقطه‌ای می‌رسند که استفاده از خودروهای برقی نسبت به موتورهای احتراق داخلی اقتصادی‌تر خواهند بود. این موضوع عالوه بر خودروهای سواری، به اغلب بخش‌های خودروهای سنگین نیز قابل تعمیم است.
ج- برای اولین بار، با وجود رشد اقتصادی و جمعیت رو به تزاید جهانی، شاهد نقطه اوج انتشار کربن جهانی هستیم. انتظار می‌رود با توجه به افت تقاضای جهانی برای زغال سنگ و ثابت ماندن تقاضای نفت، انتشار گازهای گلخانه‌ای در اواسط دهه 2020 رو به کاهش گذارد. سیستم‌های انرژی در سرتاسر جهان از طریق تحوالت سریع در حال دگردیسی هستند که تغییرات مهمی در نحوه استفاده از خودروها، گرمایش خانه‌ها و گرداندن چرخ صنایع را به دنبال دارد. این روند در دهه‌های آتی تأثیرات گسترده‌ای بر کسب و کار، دولت‌ها و افراد خواهد داشت.
این گزارش سعی نموده تا رسالت کمک به مخاطبان در این فرآیند گذار انرژی را محقق نماید. چشم‌انداز بنیادین و جزئی در سیستم‌های انرژی جهانی به عنوان یک قطب نما و ابزاری برای حمایت از این تالش‌ها، در اینجا ارائه شده است. این چشم‌انداز براساس نظر صدها کارشناس شرکت مشاوره مدیریت مک‌کینزی از سراسر جهان از جمله در حوزه‌های نفت و گاز، خودرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و مواد خام تهیه شده است. از طریق این شبکه جهانی امکان هماوردی مجموعه‌ای گوناگون از دیدگاه‌ها و حصول یک توافق میسر شده است که تحت عنوان سناریوی مرجع در مقابل شما قرار گرفته است

 
برای دانلود کل گزارش در پایین صفحه مراجعه نمایید  
ترجمه: محمد مهدی مظفر
ویراستاری : سید عرفان عطری 
گروه شرکت گسترش انرژی پاسارگادفایل ها