اخبار

وسعت دید جهانی لازمه توسعه ایران

وسعت دید جهانی لازمه توسعه ایران
1398/06/10

سرمقاله ای از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صمت

 وسعت دید جهانی لازمه توسعه ایران
پیمان مولوی
دبیر و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران

اجلاس گروه جی ۷ (۷ کشور بزرگ صنعتی جهان) در فرانسه هفته گذشته شروع به کار کرد و جهان  اطرافش را تحت تاثیر قرار داد ، از سفر دکتر جواد ظریف به آن اجلاس تا صحبتهای ریس جمهور برزیل بولسونارو و آتش سوزی برزیل، اما آنچه زیاد بدان پرداخته نمی شود این است که چرا باید گروه جی ۷ و یا گروه جی ۲۰ این همه بر جهان اطرافمان تاثیر گذار باشد.
ابته بر همی جمله بالا هم بسیاری نقد دارند و می گویند که این گروه ها نقشی در شکل دهی سیاست و اقتصاد جهان ندارند که البته در این مقاله توضیح خواهم داد که دارند و چگونه.
گروه جی ۷ متشکل از کشورهای ، امریکا ، کانادا، بریتانیا، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ژاپن است ، اما بیایید ببینیم اندازه اقتصاد این کشورها چقدر است و چند درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند:

اندازه کشورهای جی هفت:
بزرگترین اقتصاد گروه هفت امریکا است ، این کشور با تولید ناخالص داخلی ۲۱.۴۸۰ هزار میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بازار مصرف در جهان شناخته می شود ، بازار مصرفی که درامد سرانه (اسمی) آن به عدد ۶۵ هزار دلار رسیده است! بازار سرمایه اش تقریبا ۳۰ درصد کل بازار سرمایه جهان را شامل می شود .
اقتصاد دوم گروه هفت ژاپن با تولید ناخالص داخلی  ۵.۲۲۰ میلیارد دلار است، اقتصادی که درامد سرانه مردمانش ۴۱ هزار دلار را در بر می گیرد و از صادر کنندگان با کیفیت جهانی است، بازار سرمایه بزرگی دارد و بازار سرمایه اش از بازار سرمایه چین و اروپا بزرگتر است.
اقتصاد سوم گروه هفت ، آلمان است ، اقتصادی مقتدر با درامد سرانه  ۴۹ هزار دلار و تولید ناخالص داخلی ۴۱۱۷ دلار ، اقتصادی متمرکز بر تولید کا لاهای سرمایه ای با کیفیت و بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات با کیفیت در جهان.
اقتصاد چهارم گروه ۷ فرانسه با تولید ناخالص داخلی ۲۸۴۴ میلیارد دلار که توسط انگلستان با ۲۸۰۹ میلیارد دلار تعقیب می شود و اقتصاد های ۲۱۱۰ میلیارد دلاری ایتالیا و ۱۸۰۰ میلیارد دلاری کانادا در رده های بعدی قرار دارند.
اگر خوب به این حجم اقتصادی جمع شده در گروه ۸ بنگرید خواهید دید که از کل تولید ناخالص داخلی ۸۸ هزار میلیارد دلاری جهان در حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص در اختیار این گروه است ! بله ۵۰ درصد!

سرمایه در اختیار گروه هفت
زمانی که بحث سرمایه پیش می آید ، سرمایه موطنی ندارد و جهانیست و معادلات جهانی را تغییر می دهد ، اما بیایید نگاهی به سرمایه کشور های گروه هفت بیاندازیم .
از ۹۰ هزار میلیار دلار پول در گردش جهان (بانک تسویه بین المللی BIS) در حدود ۵۰ درصد آن در اختیار امریکایی هاست ، ۸ درصد در اختیار آبمان ها و ژاپنی ها ، ۶ درصد انگلستان و ۵ درصد فرانسه و باقی جهان بقیه آن حجم سرمایه در گردش جهانی را در اختیار دارند ، این پولیست که به صورت دیداری و غیر دیداری در جهان در حال حرکت و سرمایه گذاریست.
ملاک حرکت این پول تامین مالی و سرمایه گذاری آن سیستم رتبه بندی تامین اعتباری بین المللی International Credit Rating است که ۹۵ درصد این رتبه بندی در جهان در اختیار گروه جی ۷ است ، مودیز امریکایی ۴۰ درصد ، اتاندارد اند پورز امریکایی ۴۰ درصد و فیچ بریتانیایی ۱۵ درصد!

رتبه های اعتباری اعضای جی هفت
رتبه اعتباری بین المللی مکانیزم تسهیم و تقسیم پول در جهان است ، مکانیزمی که با آن بانکهای تجاری ، بانک های سرمایه گذاری وموسسات مالی اقدام به در اختیار گذاشتن منابع مالی می نمایند.
رتبه اعتباری امریکا AA, رتبه اعتباری کانادا و آلمان AAA, رتبه اعتباری فرانسه AA ,رتبه اعتباری انگلستان AA رتبه اعتباری ژاپن A m رتبه اعتباری ایتالیا که از همه ضعیف تر است BBB  است.
این رتبه اعتباری دسترسی این کشورها را به پولی ارزانتر از سایر کشورها را که در رتبه اعتباری پاین تری قراردارند ایجاد می کند.
این سیستم رتبه بندی از بهترین رتبه اعتباری بدین گونه اعمال می شود:
D>CCC>B>BB>BBB>A>AA>AAA
D بدترین و AAA بهترین رتبه اعتباری خواهد بود.
حال باید دید دوستانی که در سپهر اقتصادی ایران این گروه را بی اثر می دانند و اهمیتی بدان قائل نمی شوند چه مستمسک هایی برای ادعای خود دارند.
فقط کافیست بدانیم که بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی کشور چین مرهون مراودات تجاری با همین گروه جی ۷ است.