اخبار

فناوری ربع رشیدی

فناوری ربع رشیدی
1398/08/06

 دعوت از کسب و کارهای نواورانه معدن و صنایع معدنی برای ارایه طرح های خود در همفتمین نمایشگاه نواوری و فناوری ربع رشیدی، 
علاقمندان می توانند طرح های خود را در پرتال ثبت نمایند و از حمایت خانه معدن 
ایران برای ارایه طرح های خود بهره ببرند
جهت هماهنگی بیشتر نیز می توانند بادفتر  سرکار خانم دکتر رکنی دبیر محترم خانه 
معدن هماهنگی نمایند 
امیدوارم این کار کمکی به معرفی فعالیتهای نواورانه جوانان ایران زمین در بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشد
گرچه مسیر سخت و ناهموار است
پیمان مولوی

ششم آبان ۱۳۹۸

تلفن های جهت سوال و رزرو 
021-۸۸۸۴۷۴۶۰
021-۸۸۸۴۷۴۱۷
۰۹۳۸۷۸۸۷۳۸۴