اخبار

ایران بزرگترین اقتصاد جهان است که به سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی متصل نیست

ایران بزرگترین اقتصاد جهان است که به سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی متصل نیست
1398/08/14

 ایران بزرگترین اقتصاد جهان است که به سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی متصل نیست، بزرگترین کشوریست که به سیستم بانکداری جهان به صورت استاندارد ارتباطی ندارد ، بازار سرمایه ایران با بازارهای سرمایه غرب و شرق و شما و جنوب و حتی کشورهای همسایه ارتباط معناداری ندارد، حتی یک شرکت عرضه شده ایرانی در بازارهای بین المللی نداریم ، اینخا را برای این می گویم که بانیم ، در جهانی که در آن می زییم، بازار های سرمایه ۷۲۰۰۰ میلیارد دلار سایز دارند ، بازارهای پولی ۹۲۰۰۰ میلیارد دلار اندازه دارد، بازار اوراق مشتقه در جهان به ۵۰۰۰۰۰ میلیارد دلار می رسد و سیستم های رتبه بندی فعلا سیستم متسلط بر این بازارهای هستند و ما در آن نیستیم، همچنین شرکتهای ایرانی به منابع بین المللی دسترسی ندارند ، اینها موضوعاتی خارجی بودند

در داخل ما به سبب نرخ های تورم بالا هزینه بهره بالایی را به بنگاه ها تحمیل کرده ایم و این موجب شده است که هزینه سرمایه شرکتهای ایرانی بالا برود و قدرت رقابت انها تهدید شود.


گامهایی را که باید در داخل برداریم استاندارد کردن تصمیم سازی های کلان پولی و مالی است ، متاسفانه بانک مرکزی ایران استقلال لازم راندارد و دیدگاهی مدرن هم ندارد و این امر در لایحه بانکداری جدید دیده می شود. 

نظام تصمیم سازی در اقتصاد یکپارچه و هدفمند نیست و هر که ساز خود را می زند ، از سویی شعار حمایت از بخش خصوصی می زنیم و از سوی دیگر دولت با تمام قوا در اقتصاد حضور داردپیمان مولوی

چهاردهم آبان