اخبار

اقتصاد مناطق آزاد (سخنرانی دکتر پیمان مولوی در منطقه ازاد قشم )

اقتصاد مناطق آزاد (سخنرانی دکتر پیمان مولوی در منطقه ازاد قشم )
1398/08/19

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در منطقه ازاد قشم

جهان در حال تغییر است ، دنیای دیجیتال در حال درنوردیدن تمامی کسب و کارهاست و نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی بار دیگر اهمیتی دو چندان یافته است، مناطق آزاد در ایران تاریخی پر فراز و نشیب داشته اند و به سبب عدم دید کلان جهانی در بسیاری از موارد نتوانسته اند به آنچه شایسته رسیدن بدان هستند دست یابند مناطق آزاد ایران می توانند موتور محرکه اقتصاد ایران و پیشران توسعه ای در بسیاری از حوزه ها باشند ، باز تعریف نقش مناطق آزاد با در نظر گرفتن شکل گیری مجدد اقتصاد جهانی برای ایران لازم است و دیدن آینده جهان مرحله اول برای برنامه ریزی جهت میل به مناطق آزاد موثر در توسعه درامد ناخالص داخلی ایران خواهد بود