اخبار

فایل ارائه دکتر پیمان مولوی ( هزینه سرمایه ، رتبه بندی اعتباری بین المللی و نقش تامین مالی و سرمایه گذاری) در توسعه بازار معدن و صنایع معدنی

فایل ارائه دکتر پیمان مولوی ( هزینه سرمایه ، رتبه بندی اعتباری بین المللی و نقش تامین مالی و سرمایه گذاری) در توسعه بازار معدن و صنایع معدنی
1398/10/05

 سخنرانی دکتر پیمان مولوی با موضوع ( هزینه سرمایه ، رتبه بندی اعتباری بین المللی و نقش تأمین مالی و سرمایه گذاری در توسعه بازاز ها ) که به همت کمیته اقتصاد خانه معدن ایران در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در روز 3 دی ماه  1398 برگزار شد.

:جهت دانلود فایل سخنرانی به قسمت زیر مراجعه فرمائیدفایل ها