اخبار

سلسله نشستهاي تخصصي كميته اقتصاد معدني خانه معدن ايران به رياست دكتر پيمان مولوي،نشست تخصصي استراتژي بازار معدن وصنايع معدني در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد

سلسله نشستهاي تخصصي كميته اقتصاد معدني خانه معدن ايران به رياست دكتر پيمان مولوي،نشست تخصصي استراتژي بازار معدن وصنايع معدني در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد
1398/10/03

 امروز در اولین جلسه کمیته اقتصاد خانه معدن ایران که به موضوع استراتژی بازار مواد معدنی و صنایع معدنی اشاره داشت در خصوص هزینه سرمایه ، رتبه اعتباری بین المللی و نقش تامین مالی و 
سرمایه گذاری در توسعه بازارهای اشاره کردم
بله نام طولانی است و الزامی بود چنین تحلیلی
در تمامی حوزه های اقتصاد عدم دقت به سیاستگذاری درست در خصوص نرخ بهره و عدم دسترسی ایران به منابع ارزان بین المللی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی را در همه بخش ها  الالخصوص معدن بسیار گران کرده ، هزینه سرمایه شرکتهای معدنی ایران در حدود ۲۷ درصد است در صورتی که رقبای بزرگ بین المللی همانند گلنکور سویس این عدد (میانگین موزون هزینه سرمایه) معادل ۴.۶ درصد است
چگونه می خواهیم رقابت کنیم وقتی هزینه سرمایه تحمیلی اقتصاد ایران به شرکتهای ایرانی ۳ برابر دلاری طرف های خارجی است؟
یک راه باقی می ماند کاهش ارزش ریال ، فقیر شدن میلیونها نفر و استمرار قدرت رقابت صادراتی! تا به کجا؟
عدم درک محیط اطراف، عدم استفاده از دانش روز (نرخ بهره در افغانستان و عراق را مطالعه بفرمایید از ایران به مراتب پایین تر هستند) موجب گردیده است که کلاف سردرگمی در اقتصاد ایران هر روز پیچیده تر شود 
امیدوارم روزی دانش در ایران جایگاه یابد و از تجربه و خطا دست برداریم

1
2
3
4
5