اخبار

"روش های تامین مالی و جذب سرمایه" ویژه مدیران شهری برگزار می‌شود

1398/10/09

 رویداد
 روش های تامین مالی و جذب سرمایه" ویژه مدیران شهری برگزار می‌شود"
 سخنران: دکتر پیمان مولوی
 زمان: سه شنبه ۱۰ دی ماه جاری - ساعت ۹ الی ۱۳
 مکان: صندوق پژوهش و فناوری یزد
تامین مالی
اکوسیستم نوآوری