اخبار

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در خصوص شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی با رویکرد نهاد های مالی مدرن (دانلود فایل ارایه)

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در خصوص شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی با رویکرد نهاد های مالی مدرن (دانلود فایل ارایه)
1398/10/30

 سخنرانی دکتر پیمان مولوی در خصوص شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی با رویکرد نهاد های مالی مدرن در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در تاریخ 30 دی ماه 1398
جهت دانلود فایل سخنرانی به قسمت زیر مراجعه فرمائید:فایل ها