اخبار

اقتصاد سوپرمنی

اقتصاد سوپرمنی
1399/07/14

 اقتصاد سوپرمنی

پیمان مولوی

اقتصاد ایران در این روزهای سخت خود شاهد حرکت بازارهای موازی به سمت بالا در تمام بازارها است، قله ای نیست که فتح نشود و جریان سیال سرمایه از بازاری به بازار دیگر در حرکت است.
در این بین آنچه که به چشم می خورد پس از هر افزایش قیمت در بازارهای موازی همانند، ارز، خودرو، مسکن، طلا و سایر بازارهای مالی ، بسیاری علاقمندند تا با قبول نقش سوپرمن در اقتصاد ایران اقتصاد به کارهایی برای کاهش قیمت ها انجام دهند.
این اقدامات که در رسانه ها هم انعکاس می یابد با مصاحبه های فراوان و با رویکرد حمایت از مصرف کنندگان صورت می پذیرد و تقریبا در همه جا به چشم می خورد!
از مثلا طرح عدم درج قیمت خودرو در وبسایتها، تا عدم درج قیمت در وبسایتهای ارایه دهنده آگهی ملک و املاک! از طرح های زودبازده برای کارآفرینی تا طرح های اخذ مالیات از ملک و املاک و خودرو و سکه!
از اعلام ورود بانک مرکزی به بازار ارز و اعلام اهداف تا جلسه برای تعیین قیمت تخم مرغ.
سوال اساسی اینجاست که چرا اقتصاد با این پیچیدگی در ایران اینقدر ساده انگارنه دیده می شود! به بیان دیگر هر فردی این اجازه را به خود می دهد تا فقط با نگاه بخشی برای کلیت آن نسخه بپیچد و این عدم توازن در تصمیم گیری و تصمیم سازی خروجی به جز این روزهای اقتصاد ندارد.
اقتصادی که نیازمند به سوپرمن داشته باشد، اقتصادی است که به جای تفکر عمیق اقتصادی و تعیین رویه های معین و مشخص گوشه چشمی به حرکات فردی دارد!
همانند تیم فوتبالی که به جای بازی تیمی به دنبال حرکت های فردی بازیکنان اش است، البته وقتی آن بازیکنان هم آن پتانسیل لازم را نداشته باشند وضعیت مشخص است.
اقتصاد ایران روزی نجات خواهد یافت که دیگر از سوپرمن ها خبری نباشد و به جای آن سیستم های تصمیم گیری مدون جایگزین شده باشند و تمام افراد در آن چارچوب حرکت کنند، همانند تیم فوتبالی که تمامی اجزای آن با نظم و الگو و استراتژی مشخصی کار می کنند!