اخبار

ساز و کار غلط مالیات ستانی از اینفلوئنسرها ( سرمقاله پیمان مولوی در سایت خبری تحلیلی کسب و کار)

ساز و کار غلط مالیات ستانی از اینفلوئنسرها ( سرمقاله پیمان مولوی در سایت خبری تحلیلی کسب و کار)
1399/12/13

 ساز و کار غلط مالیات ستانی از اینفلوئنسرها

هر نوع مالیات ستانی که ساز و کار آن مشخص نباشد، از اساس اشتباه است. مالیات ستانی بر پایه تعداد فالوور، روش درستی نیست. روش صحیح این است که ۸۳ میلیون ایرانی و حتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز کد مالیاتی بگیرند و حساب مالیاتی خود را باز کنند. در این روند آنگاه دولت کسانی که معاف هستند را اعلام کند، نه به این روش که اینفلوئنسرهایی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور (طرفدار) دارند مالیات بدهند یا ندهند.
چنین روشی برای مالیات ستانی، خود زمینه ساز فرار مالیاتی است زیرا اینفلوئنسرهایی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور دارند، می توانند ۵ پیج یا صفحه ایجاد کنند و هر پیج ۱۰۰ هزار فالوور داشته باشد و با چنین روشی مشمول مالیات نشوند. این گونه مسئولان درصددند مالیات بگیرند؟
این نوع قانون گذاری نشان می دهد قانونگذار آشنایی زیادی با نحوه و مکانیزم حرکت اینفلوئنسرها در شبکه های مجازی ندارد. این افراد به راحتی می توانند ۵ شبکه درست کنند که هر شبکه ۱۰۰ هزار فالوور داشته باشد. پس چگونه می خواهند از آنها مالیات بگیرند؟ با این ساز و کار تحقق این نوع مالیات امکان پذیر نیست.
سوال اصلی این است که در کشوری که هنوز در اخذ مالیات از شرکت ها دچار مشکل هستیم، چگونه قانونگذار می خواهد از شبکه های اجتماعی مالیات بگیرد؟ در وهله نخست، مجلس باید ساز و کار آن را اعلام کند.