اخبار

پیمان مولوی به ریاست کمیسیون پول ، بانک ، بیمه و تجارت اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا انتخاب شد

پیمان مولوی به ریاست کمیسیون پول ، بانک ، بیمه و تجارت اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا انتخاب شد
1401/06/21

 بسیار موجب افتخار است که با اعتماد هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا و اعضای محترم به عنوان رئیس کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در خدمت دوستان خواهم بود و امیدوارم بتوانم در کنار سایر اعضا و حمایت هیات مدیره منشا اثر باشیم.

پیمان مولوی