مشتریان ما

مشتریان ما

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. امروزه فراورده‌های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسایط نقلیه، تهیه مادهٔ اولیهٔ بیشتر داروها و حتی آنتی‌بیوتیکها نیز نقش مهمی دارند هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صنعت نفت در هر سال، حدود ۲۴ میلیارد دلا...

سلامت

صنعت داروسازي چه در دنیا و چه در کشورمان از بعد سودآوري در زمره سودآورترین صنایع محسوب می گردد، که این امر بخشی از انگیزه و تمایل براي سرمایه گذاري را تامین کرده و پوشش می دهد. از بعد امنیت سرمایه گذاري نیز، مشوق ها و قوانین حمایتی دولت در زمینه سرمایه گذاري تا اندازه زیادي مخاطرات موجود بر سر راه سرمایه گذاري خارجی را برطرف نموده و امنیت خاطر نسبی را فراهم نموده است. در حال حاضر در ايران 129 شركت...

بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری

مهمترین مرجع تأمین مالی، تسهیلات بانک‌ها می‌باشد که در قالب وام و یا در قالب تسهیلات انجام می‌پذیرد. اما در بخش بنگاه‌های بزرگ و توسعه‌ی صنایع عظیم علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمایه نقش کلیدی بر عهده دارد. در این بخش نقش بانک‌ها از تسهیلات دهنده به سرمایه‌گذار ارتقا می‌یابد و بانک‌ها در زمینه‌ی تأمین مالی تولید به کمک بازارهای سرمایه می‌شتابند. سرمایه‌گذاران در تصمیم‌های خود به شاخص‌های نقد شوندگی، ر...

دانشگاهها و موسسات آموزشی

محرک اصلي در توسعه جامعه، دانش‌هاي نوين، ايده‌هاي تازه و آرمان‌هاي جديد است امروزه كشورهاي جهان سعي در ايجاد ارتباط بين آموزش‌عالي و برنامه‌هاي توسعه ملي و ارتقاي دانش و فنّاوري دارند؛ از اين رو، سياست‌هاي توسعه ملي به طور اصولي به آموزش متصل است آموزش عالي از جهات مختلفي در تمامي ابعاد توسعه نقش اساسي دارد. يکي از نقش‌هاي مهم در اين زمينه، تأثير آموزش عالي بر توسعه اقتصادي است طبق نظرية سرماية ان...

معدن و صنایع معدنی

معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع می‎باشند و در خود کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور، نقش تعیین کنندهای دارند. اساسی‏ترین محور در بخش معدن، سرمایه گذاری و تامین زیرساخت‏های مورد نیاز تولید است که از ضرورتهای افزایش تولید ملی نیز بشمار میرود. لذا توسعه فعالیت های اکتشافی در فعالیتهای معدنی بعنوان یک امر اجتناب ناپذیراست. یکی از مهمت...