شرکت بین المللی ایریتک

شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)، با بیش از چهاردهه تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص، یکی از موفق ترین پیمانکاران عمومی در صنعت کشور می باشد. این شرکت، تمامی خدمات پروژه ها را به روش طرح و ساخت EPC ، شامل تأمین مالی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه¬ها، خدمات مهندسی، تدارکات تجهیزات، بازرسی فنی، نصب تجهیزات، مدیریت اجرا، نظارت عالی و کارگاهی، راه اندازی و خدمات دوره ی تضمین طرح های صنعتی را با گسترده ترین حدود خدمات ارائه می نماید. روند روبه رشد توسعه ی صنعتی کشور و لزوم حضور گسترده ی شرکت های توانمند و با تجربه ی داخلی در پیشبرد اهداف سند چشم انداز، موجب گردیده تا این شرکت، با پشتوانه ی تجربه های عظیم و بسیار ارزشمندی که در طول سال های متمادی به دست آمده است، به عنوان یک پیمانکار عمومی، عهده دار انجام پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی در زمینه های گوناگون، مطرح گردد. علاوه بر آن، ایریتک از طریق سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های وابسته ی داخلی و خارجی، با توانایی ها و پشتیبانی گسترده و متنوع برای تأمین مالی پروژه ها، ارائه ی خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه ها، اقدامات گسترده ای را برای اجرای پروژه  های صنعتی در داخل و خارج از کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی، آغاز نموده است. داشتن گواهینامه های ISO 9001:2008 ، OH AS I 8001:2007، و قرار گرفتن در لیست 100 شرکت برتر ایران و همچنین اخذ گواهی رتبه ی نخست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت)، امکان ارائه خدمات با کیفیت تری را به مشتریان فراهم نموده است.

دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت ایریتک سمیناری را تحت عنوان تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در این سازمان برگزار نمودند

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت بین المللی ایران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری...