روزنامه گسترش صمت

روزنامهٔ گسترش صنعت اولین روزنامه تخصصی صنعت، معدن و تجارت در ایران می باشد
اولین شماره این روزنامه در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۷ با مدیرمسئولی غلامحسین اسلامی‌فرد منتشر و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ پس از ۵سال انتشار تحت سرپرستی علیرضا شجاعی، متوقف شد. این روزنامه پس از وقفه‌ای چندماهه، با تغییر مدیرمسئول به ناصر بزرگمهر در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۳ با نام جدید «گسترش صمت» مجددا فعالیت خود را آغاز نمود.