مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.
این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد .
این مرکز از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.
حوزه فعالیت :‌
مرکز آموزش بازرگانی در چارچوب فلسفه‌ی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای به شرح زیر را ارائه می‌نماید:
برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب و کار
برگزاری دوره‌های ترمی و پودمانی مورد نیاز بخش کسب و کار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی
طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی اختصاصی در محل سازمانها
برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت
آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی
برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی
مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی
طراحی محصولات آموزشی
انجام طرحهای نیازسنجی آموزشی
ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ترویجی برای مدیران و فعالان بخش کسب و کار کشور 

دکتر پیمان مولوی به دعوت مرکز آموزش بازرگانی سمینارهایی در حوزه تامین مالی و همچنین مالی کسب و کار با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در این مرکز برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید:
برگزاری سمینار تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار

سمینار تخصصی تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزش بازرگانی برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود...

سمینار روش های تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری مرکز آموزش بارگانی سمیناری تحت عنوان روش های تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران و به سخنرانی دکتر پیمان مولوی در...