شرکت فراب

 گروه فراب مجموعه‌ای معتبر و توانمند در اجرای پروژه‌های صنعتی در منطقه و برترین صادركننده خدمات فنی و مهندسی ایران می باشد
گروه فراب با تكیه بر :
تجارب گرانبها
سازماندهی پویا
مدیریت تامین مالی
مدیریت منابع انسانی
متخصصین كارآمد
فناوری پیشرفته
و حسن شهرت
در زمینه طراحی، تامین، اجرا، بهره‌برداری و مشاركت در سرمایه‌گذاری طرح‌های آب و انرژی (نیروگاه‌های برق آبی، نیروگاه‌های حرارتی، انرژی‌های نو، سد و تاسیسات وابسته، تولید، انتقال و توزیع برق) و صنایع ریلی و معدنی، فعالیت می‌نماید.

دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت فراب سمیناری را در روز یکشنبه 21 آذرماه ۱۳۹۵ در مرکز این شرکت تحت عنوان “تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در فضای پسا برجام “ برگزار نمودند.
 در این سمینار که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد و همچنین برخی کارشناسان و کارشناسان ارشد مجموعه برگزار گردید، دکتر مولوی با اشاره اهمیت سرمایه گذاری خارجی با اشاره به بزرگی اندازه حجم نقدینگی در جهان میزان پول در جریان و آماده سرمایه گذاری  در جهان را ۸۰ هزار میلیارد عنوان کردند...

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار روشهای تامین مالی شرکتهای ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران

در این سمینار دکتر مولوی به ارایه روشهای نوین تامین مالی بین المللی پروژه ها در کشورهای مختلف پرداخته و به تبیین تامین مالی هیبریدی پرداختند...