سازمان مدیریت صنعتی یزد

نمایندگی استان یزد از ابتدای سال 1390 فعاليت خود را آغاز نموده است . حيطه ي جغرافيايي فعاليت اين نمايندگي کل استان و شهرستانهای اطراف می باشد. اين سازمان در چارچوب سياستهاي كلان و استراتژيهاي كلي و ماموريت هاي اصلي سازمان مديريت صنعتي فعاليتهاي خود را درسه حوزه ي مشاوره ، آموزش و تحقيق متمركز نموده است
دکتر پیمان مولوی به دعوت اتاق خرم آباد سمیناری را تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی شرکتها با حضور مدیران ارشد و میانی بنگاه‌های کوچک و متوسط در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار نمودند.

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری کارگاه مدیریت مالی نوین در سازمان مدیریت صنعتی یزد

کارگاه مدیریت مالی نوین با رویکر توانمند سازی مدیران برای دوران جدید اقتصاد ایران به همت مرکز مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی استان یزد و آکادمی و آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در تاریخ 18 مرداد با موفقیت برگزار شد.
تصمیم گیری های مالی در ...