مرکز آموزشی حسابداران خبره


مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) ، یک موسسه آموزشی است که توسط دانشگاه صنعت نفت و انجمن حسابداران خبره ایران پایه گذاری شده است. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده و به عنوان نماینده رسمی انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان (CIMA) و انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) گام بلندی را جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. این مرکز در راستای تقویت و توسعه حسابداری و مدیریت مالی در کشور ، دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می نماید.
دوره های مرکز آموزش حسابداران خبره به گروه های زیر تقسیم می شوند:
دوره های بین المللی
دوره های بلند مدت داخلی
دوره های زبان انگلیسی
دوره های کوتاه مدت تخصصی

دکتر پیمان مولوی به دعوت مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT)، سمینارهایی را با حضور مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان سازمانها در این مرکز آموزشی برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید:
برگزاری سمینار تجزیه تحلیلهای مالی کسب و کار

سمینار تخصصی تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود، گردش دارایی ها و ...

تجزیه و تحلیل های مالی پیشرفته کسب و کار

سمينار تخصصي تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره براي جمعي از اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به تحلیل های مبتنی بر مدل رشد، تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه و ...

برگزاری سمینار مدیریت مالی(پرورش مدیران مالی)

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش مدیران مالی) با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، آشنایی با شاخص های...

برگزاری سمینار مدیریت مالی(پرورش سرپرستان مالی)

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، آشنایی با شاخص های بازدهی و...