شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های 4 شرکت فرعی و 9 شرکت پالایشی را بر عهده دارد و ماموریت های خود را با بهره گیری از خدمات 20 هزار نفر ن.یروی مجرب به انجام می رساند.
در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد کردن و بهبود بخشیدن به پالایشگاهها را به انجام رسانده و برنامه عظیم ساخت پالایشگاه های جدید را در دست اجرا دارد.
فعالیت های شرکت ملی پالایش و پخش، همچنین در چهار بخش عمده دیگر شامل شرکت های ملی مهندسی و ساختمان نفت، پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و مخابرات نفت و توسعه صنایع پالایش نیز متمرکز است
تاسیسات و امکانات:
9 پالایشگاه نفت خام در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، آبادان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، شازند اراک و جزیره   لاوان
هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده
186 ایستگاه مرکز انتقال نفت، فشارشکن و تاسیسات
شبکه مخابراتی صنعت نفت با 293 ایستگاه مخابراتی
12 منطقه عملیاتی خطوط لوله و مخابرات نفت
37 منطقه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ناحیه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
بالغ بر 12.7 میلیارد لیتر تاسیسات مخازن ذخیره‌سازی در سراسر کشور
دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سمیناری را تحت عنوان ارزشگذاری سهام شرکتها با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در این شرکت برگزار نمودند

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل...