Business Courses

 قدرت بخشیدن به شرکت کنندگان برای به چالش کشیدن افکار سنتی در یک محیط علمی و منحصر به فرد
به طور مستقل فکر کنید و کشف کنید که شما واقعا چه کسی هستید !
Business Courses یکی از مراکزآموزش کسب و کار برای نخبگان می باشد که یک کسب و کار قابل اجراء که منجر به تغیر و تحول در حرفه را می شود شکل میدهد
دارای قدرت علمی اصیل و تفکر کسب و کار مفید و برانگیزاننده می باشد

برتری علمی
 Business Courses دارای رهبرانی با اشتیاق سیری ناپذیر در آموزش می باشد که خود را وقف تحقیقات و آموزش کرده اند، اساتید بین المللی  Business Courses یکی از بهترینها می باشند، آنها تحقیقات و افکار رهبری خود را با شما به اشتراک می گذارند،آنها در بخش هیئت مدیره، مشاور بزرگترین مشتریان در سطح جهانی هستند
شرکت کنندگان با بهره مندی از تخصص های این آموزشگاه، باعث تاثیر مثبت در دنیای کسب و کار می گردند،

دپارتمانها :
فاینانس(Finance)
استراتژیک بازاریابی(Strategic marketing)
منابع انسانی(HR)
تحول در حرفه(Career Transition)
استراتژی(Strategy)
رهبری(leadership)
راه حلهای یاد گیری اختصاصی( Customized learning solutions) 

این برنامه ها، برنامه هایی بسیار کاربردی هستند که قادرند تاثیر عمیقی برای سازمان شما داشته باشند.