سمینارها

برگزاری کارگاه اقتصاد برای مدیران در سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان (گرگان)

برگزاری کارگاه اقتصاد برای مدیران در سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان (گرگان)
1401/07/04


 پیمان مولوی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان، کارگاهی تحت عنوان ” اقتصاد برای مدیران ” در دو تاریخ مورخ 17 و 18 شهریور ماه 1401 برای شرکت کنندگان  DBA برگزار نمودند

بر همین اساس این کارگاه اقتصاد برای مدیران با تمرکز بر علم اقتصاد و زیر بخش های سرمایه گذاری ، تامین مالی، تحلیل های مالی پیشرفته ، مدریت ریسک و سناریو سازی برگزار خواهد گردید.

بخش اول: اقتصاد پایه
مبانی عرضه و تقاضا در اقتصاد
رفتار های مصرف کننده
تقاضای فردی و تقاضای بازار
نااطمینانی در اقتصاد و رفتار مصرف کننده
قدرت بازار، انحصار کامل
قیمت گذاری در حضور قدرت بازارفرایند اندازه گیری و بررسی ساختار اقتصاد کشور
تعادل بازار کالایی : منحنی IS
تعادل بازار پول: منحنی LM
الگوی IS-LM
منحنی عرضه تقاضای کل
چرخه های اقتصادی
چرخه های تجاری
بخش دوم: بررسی اقتصادی
تحلیل نقدینگی
تحلیل رشد اقتصادی
تحلیل تورم
تحلیل تشکیل سرمایه ثابت
تحلیل سناریو های اقتصاد کلان ایران
تحلیل سناریو های اقتصاد کلان جهان


بخش سوم: تحلیل مبتنی بر ریسک
شناسایی ریسک ها
ارزیابی تاثیر ریسک ها بر بنگاه و کسب و کار
کنترل ریسک ها
بخش چهارم: تحلیل های مالی و اقتصادی
تحلیل سرمایه در گردش بنگاهی و استراتژی سرمایه در گردش موثر
تحلیل چرخه های عملیاتی بنگاه (موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و پرداختنی)
تحلیل حاشیه سود
تحلیل گردش دارایی ها
تحلیل اهرم مالی
تحلیل بازده دارایی ها
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام
تحلیل پتانسل رشد پایدار
تحلیل ساختار سرمایه
تحلیل هزینه سرمایه
استراتژی تامین مالی
استراتژی سرمایه گذاری
نحوه ایجاد سبد سرمایه گذاری به مانند یک قایق نجات


بخش پنجم: تفکر سناریویی اقتصادی
چرا باید به شیوه مبتنی بر سناریو بیندیشند؟
تفکر محدود و بحران مالی جهانی در دهه 2000
محدودیت‌های اجتماعی چالش و سودمندی تفکر مبتنی بر سناریو
تفکر مبتنی بر سناریو و روش سناریو چیست؟
اعتبارات روش سناریو در کسب‌وکار کدامند؟
کار کردن با سناریوها: معرفی روش پایه
سناریواندیشی به‌ مشابه سبک زندگی
ارکان روش سناریوی اصلی ما
معرفی کلی و آماده‌سازی
فرایند سناریو در عمل
تصمیم‌گیری استراتژیک
تلفیق ارزش‌های ذینفعان و تسهیل نقد خط سیرهای سناریو
خطای دم‌دست بودن
خطای قاب‌بندی
تقویت تحلیل ذینفعان با استفاده از نقش بازی کردن
درک دیدگاه‌های ذینفعان