سازمان مدیریت صنعتی استان آذرباییجان شرقی

سابقه تشکیل سازمان مدیریت صنعتی به سال 1330 و  راه اندازی مرکزی تحت عنوان "مرکز راهنمایی صنایع ایران" باز می گردد. در آن سال ها، ایجاد سازمانی که  هدف اصلی آن، توانمند نمودن مدیران و تجهیز آنان به ابزارهای لازم مدیریت بود، مطرح گردید. هسته اصلی سازمان مدیریت صنعتی که متشکل از کارشناسان متخصص ایرانی و مشاوران خارجی بود، در اوایل دهه 1340 در این مرکز شکل گرفت که این امر، یکی از کوشش های ابتدایی به منظور دستیابی به توسعه صنعتی در کشور بود.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، سازمان مدیریت صنعتی توانست علیرغم وجود مشکلات خاص به عنوان بزرگ ترین و تنها موسسه خود اتکاء به فعالیت خود در قالب ارائه خدمات مشاوره مدیریت ادامه دهد. مقارن با دهه هفتاد، این سازمان به منظور ارائه خدمات در طیف و گستره ای وسیع تر و همچنین با هدف مشارکت هر چه بیشتر در جریان توسعه ملی، اقدام به ایجاد و گسترش شبکه نمایندگی ها و شرکتهای وابسته خود در سطح کشور نمود. هم اکنون و به حول و قوه الهی، دامنه فعالیت های سازمان، در اغلب مناطق کشور گسترش یافته و مجموعه های وابسته به آن، با بهره مندی از بیش از یک هزار استاد، مدرس وکارشناس مجرب در سطح کشور به عنوان مؤسساتی پیشرو،  شبکه گسترده ای از فعالیت های آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی را در حوزه مدیریت و زمینه های مربوطه، تشکیل داده اند.
سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان نیز در سال 1376، در راستای اهداف و ماموریت های سازمان مرکزی و با هدف کمک به ارتقای کیفیت و ظرفیت مدیریت منطقه و کشور  وهمچنین توسعه ظرفیت علمی و توان حرفه ای مدیران در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل توسط مرحوم« بلال خیرآور» بنیان نهاده شد. این سازمان با بهره گیری از امکانات منحصر به فرد و تلاش جمعی همکاران خود،  بیش از20.000.000 نفر ساعت آموزش، بالغ بر130 طرح تحقیقاتی، مشاوره ای و چندین نرم افزار آموزشی ارائه و تدوین نموده است.
در حال حاضر این مجموعه به پشتوانه بیش از یک دهه حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی شمالغرب کشور با تحت پوشش قراردادن استان آذربایجان شرقی، تلاش می کند تا سه رسالت اصلی خود یعنی مشاوره، آموزش و تحقیق را با اهتمام ویژه به انتشارات به نحو احسن محقق نماید و  در کنار سایر اعضاء شبکه سازمان مدیریت صنعتی، به عنوان نهادی از خانواده بزرگ صنعت و تجارت، نقش موثری را در ارتقای سطح دانش مدیریت مدیران کشور ایفا نماید.
دکتر پیمان مولوی به دعوت سازمان مدیریت صنعتی استان آذرباییجان شرقی سمینارهایی را با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در مرکز آموزش این سازمان برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید:
برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ...

برگزاری سمینار جذب سرمایه گزاری خارجی استان آذربایجان شرقی

سمینار تخصصی جذب سرمایه گذاری خارجی استان آذر بایجان شرقی، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی برای جمعی از مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد سازمانها، مدیران برنامه ریزی ، مدیران توسعه بازار ، میدران تامین مالی و سرمایه گذاری برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به معرفی...

کارگاه تامین مالی پروژه ای و زیر ساختی استان مبتنی بر روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

کارگاه تخصصی تامین مالی پروژه ای و زیر ساختی استان مبتنی بر روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) با مطالعه موردی کشور کره جنوبی در روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت 1396 توسط دکتر پیمان مولوی در...