موسسه خلاق محور نوآور

مؤسسه خلاق محور نوآور به شماره ثبت 634 فعالیت رسمی خود را از تاریخ 93/4/15 آغاز نموده و موفق به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت ثامن سپهر کیش (مجری برگزاری دوره های تخصصی مدیریت) و جواز تأسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت گردید .
خدمات این موسسه شامل:
ارائه مشاوره مدیریت
ثبت اختراع و مالکیت معنوی
خدمات آموزشی
ارائه خدمات پژوهشی

دکتر پیمان مولوی به دعوت مؤسسه خلاق محور نوآور، سمیناری را تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه با حضور مدیران کسب و کارهای متوسط در حوزه صنعت، در این موسسه برگزار نمودند

بیشتر از این سمینار بخوانید: 
برگزاری سمینار استراتژیهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در موسسه خلاق محور نوآور اراک

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی کارگاهی تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه در روز پنجشنبه 7 بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز خدمات فناوری و...