سمینارها

سخنراني دكتر پيمان مولوي در اصفهان تحت عنوان متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايراني

سخنراني دكتر پيمان مولوي در اصفهان تحت عنوان متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايراني
1397/05/29

 دکتر مولوی روز پنجشنبه مورخ 25 مرداد ماه 97 در اصفهان در رابطه با موضوع متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايرانيبه سخنرانی پرداختند
ایشان در این سخنرانی به نکاتی پرداختند که در پرده اول به مبحث موقعیت ایران در نزد سرمایه گذاران بین المللی و دید آنها به ایران اشاره داشت به اینکه ایران بهشت سرمایه گذاری نیست ! چگونه کشوری با رتبه نزدیک به B می تواند برای سرمایه گذاری جذاب باشد 
نکته دیگر اینکه متاسفانه رتبه اعتباری ایران فقط از افغانستان و عراق پایینتر نیست و تمام کشورهای همجوار رتبه اعتباری بین المللی بهتری دارند، قدرت رقابت مالی بین بنگاهی شرکتهای ایرانی نیز به همین سبب رو به کاهش است و این روند بسیار بر عملکرد ما تاثیر گذاشته است.
نکته بعدی و مهم این است که بر اساس روشهایی که در پیش داریم ، پیش بینی نمی شود که رتبه اعتباری ایران حداقل در ۲ سال آینده به درجه BB برسد که کمی قابل تحمل تر برای سرمایه گذاران است (رتبه کنونی گرجستان و ترکیه) بر همین اساس شرکتهای ایرانی باید به دنبال پلتفرم سازی  بین المللی خود باشند... 

از همه مهمتر اینکه آیا از زبان مسئولان اقتصادي تا به حال شنیده اید که یکی از اولویتهایشان کاهش رتبه اعتباری ایران و بهبود آن باشد؟
کاهش رتبه اعتباری کشورها نیازمند کاهش ریسک اقتصاد کلان، کشوری و سیاسی آن کشور است.
تصویر شماره یک:


تصویر شماره دو: