شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت پايه گذاري شده است.
انجام كليه امور مطالعاتي اعم از اقتصادي، فني و توجيهي طرح هايي كه از سوي شركت ملي گاز ايران ابلاغ مي شود:
•انجام كليه امور مهندسي اعم از بنيادي (پايه) و تفصيلي در خصوص طرح هاي ابلاغي.
•طراحي، نظارت و اجراي كليه عمليات مهندسي و ساختمان از جمله احداث و توسعه سيستم هاي توليد و جمع آوري و انتقال گاز، تأسيسات سرچاهي، پالايشگاهها و تأسيسات نم زدايي، خطوط انتقال، تغذيه و توزيع گاز، ايستگاه هاي تقويت و تقليل فشار گاز، سيستم هاي مخابراتي، تلمبه خانه، كارهاي ساختماني و زيربنايي و انواع سازه هاي دريايي و تأسيسات مربوطه در داخل و خارج كشور.
•انجام كليه امور مربوط به تداركات و تأمين اقلام مورد نياز طرح ها و پروژه ها از داخل و خارج كشور.
•انجام هر گونه فعاليت علمي، فني، مالي، بازرگاني و خدماتي كه براي توسعه شركت لازم باشد.
چشم انداز 20 ساله:
مطرح شدن به عنوان شركت پيشرو در مديريت و اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت گاز (خطوط انتقال گاز، ايستگاه تقويت فشار، پالايشگاه و ابنيه مربوطه) در منطقه خاورميانه و كسب جايگاه سوم در جهان (در راستاي دراختيار گرفتن حداقل 10 درصد از سهم تجارت جهاني گاز)
مديريت و اجراي طرح هاي تعريف شده در صنعت گاز كشور شامل خطوط انتقال گاز، ايستگاه هاي تقويت فشار، پالايشگاه ها و ابنيه مربوطه جهت تأمين انرژي براي
حداقل 95% از مناطق شهري 
40% خانوار روستايي
تمام نيروگاه هاي كشور
تمام صنايع انرژي بر
كليه وسائط نقليه گاز سوز
دکتر پیمان مولوی به دعوت شركت مهندسي و توسعه گاز ايران سمیناری را تحت عنوان تامین مالی به روشهای شرکتی و پروژه ای با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در این شرکت برگزار نمودند

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار تامین مالی به روشهای شرکتی و پروژه ای

سمينار تخصصي تامین مالی پروژه ای شرکتها، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران براي جمعي از مدیران ارشد و کارشناسان ارشد برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به آشنایی با آخرین دستاوردهای فاینانس پروژه ای...