در باره ما

در باره ما

بنا به آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در خصوص ۲۰ کشوری که در بیست سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را داشته اند ، آموزش یکی از بزرگترین فاکتور های پیشرفت برای کشورها بوده است و آموزش اجرایی و مدون جزو لاینفک برنامه های توسعه بوده است.
ما در آکادمی دکتر مولوی با محور قرار دادن حوزه های نوین سرمایه گذاری، تامین مالی، مالی و کسب و کار در صدد یاری رساندن به مدیران و کارشناسان کشور عزیزمان ایران برای رشد پایدار هستیم.
حوزه های انتخابی ما و سمینار هایی که برای شرکتها و سازمانها، مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره، کارشناسان ارشد و کارشناسان در هر رده ای طراحی کرده ایم منطبق بر آخرین استانداردهای آموزشی کشور انگلستان به عنوان مهد سرمایه گذاری و تامین مالی در دنیا می باشد.
هم اکنون نیاز شرکتها و سازمانها در دوران جدید اقتصاد ایران در سپهر پسا برجام مبتنی بر روشهای نوینی است که در غیاب آنها رویارویی با جهان اطراف بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.
به یاد داشته باشیم که مهمترین فاکتور در رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه و رسیدن آنها به مرزهای توسعه یافتگی بنا بر گزارش توسعه سازمان ملل متحد آموزش بوده است.
سرمایه گذاری در زیرساختهای آموزشی در سطوح مختلف بالاخص آموزش مداوم مدیران و کارشناسان یکی از کلیدی ترین ابزار های توسعه بوده است.
جهان تغییر کرده است و ما نیز در ایران می باید خود را با روشهای نوین و مبتکرانه جدید تامین مالی، سرمایه گذاری، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار مجهز کنیم، ما در آکادمی دکتر مولوی در این راه در کنار شما هستیم.