سمینارها

برگزاری همایش متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايراني در مشهد

 برگزاری همایش متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايراني در مشهد
1397/08/02

 دکتر مولوی روز چهارشنبه مورخ 25 مهرماه 97 در مشهد در رابطه با موضوع متنوع سازي سرمايه گذاري و تامين مالي بنگاه هاي ايراني به سخنرانی پرداختند
به گفته ایشان ایران یکی از بالاترین نرخ های هزینه سرمایه (میانگین موزون هزینه سرمایه) در جهان را به خود اختصاص داده است، این امر بر ساختار سرمایه شرکتها تاثیر منفی گذاشته است و قدرت رقابت بین بنگاهی شرکتهای ایرانی را در مقابل رقبای بین المللی بسیار کم می کند و در صورت عدم تغییر استراتژی عواقب بدی برای بنگاه ای ایرانی خواهد داشت
عدم دسترسی به منابع تامین مالی بین المللی ارزان به سبب تحریم ها و رتبه اعتباری ضعیف در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی در ایران و نرخ بالای تسهیلات در طول سالها این موقعیت را ایجاد کرده است.