کارگاه اجرائی

کارگاه اجرائی


کارگاه اجرائی  نگاه مالی و اقتصادی برای اعضای هیات مدیره

با رویکرد اجرایی برای پیاده سازی در سازمان

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم


مخاطبین این برنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

جهت ثبت نام در دوره با شماره 09120711433 در ارتباط باشید