اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

 در سال 73 جلسه ای به دعوت اداره کل بازرگانی استان زنجان از واحدهای تولیدی صنعتی , معدنی و بازرگانی ودست اندکاران تجارت خارجی در محل اداره کل بازرگانی استان تشکیل گردید و در این جلسه لزوم تاسیس اتاق بازرگانی مورد تائید و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت و بلافاصله اقدام به رای گیری جهت انتخاب هیات موسس گردید و در نهایت تعداد دوازده نفر بعنوان هیات موسس درحضور حاضرین در جلسه انتخاب گردیدند
در این سال اولین گردهمائی بزرگ دارندگان کارت بازرگانی به دعوت هیات موسس و باحضور معاون استاندار و مدیران کل ادارات تشکیل و با همیاری اعضای هیات موسس محل موقت اتاق تعیین و اقدام به تهیه لوازم اداری مورد لزوم شد و هیات موسس مامور پیگیری و تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان گردید۰
در سال 74 باطی مراحل قانونی اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان انجام و اولین هیات نمایندگان انتخاب شدند 

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان کارگاهی تحت عنوان تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی در واحد آموزش اتاق بازرگانی با موفقیت برگزار کرد

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری کارگاه تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اتاق بازرگانی زنجان

دکتر مولوی در این کارگاه یک روزه در مورد مباحثی همچون دانش در حوزه مراکز مالی و نقش مراکز مالی در فاینانس بین المللی، آشنایی با نوآوری های مالی انواع بازارهای مالی، طبقه بندی بازارهای ...