سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.
   ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

دکتر پیمان مولوی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی سمیناری تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت خلاق محور نو آور برگزار کردند
همچنین ایشان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، اتاق بازرگانی ایران، شهرکهای صنعتی استان مرکزی و به همت گروه رهنمون صنعت شیده سمیناری تحت عنوان آشنایی با تهیه پکیج های سرمایه گذاری با رویکرد ارایه اطلاعات بهینه و در سطح بین المللی به شرکای تجاری و شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی با حضور مدیران عامل، مدیران برنامه ریزی ، مدیران توسعه بازار، مدیران تامین مالی و سرمایه گذاری در این شرکت برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید: 
استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی کارگاهی تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه در روز پنجشنبه 7 بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی برگزار کردند و...

آشنایی با تهیه پکیج های سرمایه گذاری با رویکرد ارایه اطلاعات بهینه و در سطح بین المللی به شرکای تجاری و شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی

آقای دکتر مولوی روز سه شنبه مورخ 10 اسفند سال جاری، برای اولین بار در استان مرکزی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان شهرکهای صنعتی ایران، اتاق بازرگانی ایران و به همت گروه رهنمون صنعت شیده کارگاه تخصصی تهیه پکیج های سرمایه گذاری برای شرکتهای ایراني را با موفقیت برگزار کردند
این سمینار یک روزه که...