درباره ما

درباره ما

چشم اندازها

چشم انداز ما: •ما در تلاشیم تا تاثیری عمیق در مسیر کسب و کار داشته باشیم •کمک خواهیم کرد تا به طور کامل به پتانسیلهای موجودتان دسترسی پیدا کنید و شما را در این راه حمایت خواهیم کرد •ما چگونگی انجام امور را به چالش می کشیم و به شما آموزش خواهیم داد تا پاسخی در رابطه با سوالات و خلاقیتهایتان پیدا کنید •ما در راستای ارائه خدمات به شرکت کنندگان به برگزاری سمینارها در سطح بین المللی و آموزش کسب و کار ا...

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره: من به شما در رسیدن به اهداف مالیتان کمک می کنم، من به شما در راستای کاهش پیچیده گی و استرس پس انداز و سرمایه گذاری کمک خواهم کرد و شما می توانید با اعتماد به نفس کامل به تخصص و شایستگی ما که از استانداردهای بالایی برخوردار است اطمینان کنید ما ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری به هر دو بخش خصوصی و دولتی هستیم من در بخش دولتی برای پروژه های خاص به عنوان مشاور معاملات از جمله...

دوره ها و سمینارهای آموزشی

دوره ها و سمینارهای آموزشی: خواه سازمان شما بخواهد به رشد، بهبود عملکرد، مدیریت تغییر سازمانی و یا نحوه چگونگی مقابله با یک چشم انداز رقابتی تغییر دست پیدا کند، ما با راه حل های یادگیری اختصاصی در کنار شما هستیم که هم افراد و هم سازمان شما از این روشهای آموزشی بهره مند خواهند شد ما با تمام سازمانها از سطح کارشناسان تا بخش هیئت مدیره جهت توسعه استعدادهای درخشان و افزایش مهارت و فرصتهای شغلی شرکت کن...

درباره پیمان مولوی

خرد رهنما و خرد دلگشا خرد، دست گیرد به هردو سَرای فردوسی پیمان مولوی دانش آموخته دبیرستان البرز در سال 1378 بوده و در رشته حسابداری و اقتصاد مالی Accounting and financial economics در دانشگاه اسکس انگلستان University of Essex تحصیل نمودند ورساله کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان بحران مالی 2007 علت ها و چالشها و نقش حسابرسانRole of Auditors in 2007 financial crisis منتشر کردند. همچنین ایشان در مقطع د...