اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد به شمار می‌رود. اتاق ایران بر اساس قانون، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند
اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد. داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است. این اتاق کمیتهٔ ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ایران است

دکتر پیمان مولوی مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری، در اولین نشست تشکیل کنسرسیوم بخش های دولتی و خصوصی انرژی و پتروشیمی اکو که در تاریخ 26 و 27 مرداد ماه سال جاری همزمان با بیست و یکمین اجلاس کمیته اجرایی اتاق اکو توسط کمیته ملی ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو که در محل اتا ق ایران برگزار شد در رابطه با صندوق سرمایه گذاری انرژی ایران در روز دوم 27 مردادماه، سخنرانی کردند

بیشتر از این اجلاس بخوانید:
برگزاری اجلاس 4 روزه اکو در محل اتاق بازرگانی ایران در مورخ 26 مرداد 95

سازمان همکاری اقتصادی(اکو) برای اولین بار در سال 1343 توسط سه کشور ترکیه، ایران و پاکستان راه‌اندازی شد و بعدها به منطقه‌ای متشکل از ده کشور افزایش یافت. نمایندگان بخش خصوصی این کشورها هفته گذشته در اتاق ایران دور هم جمع شدند و به گفت‌وگو پرداختند.