اخبار

سخنرانی پیمان مولوی در اتاق بازرگانی اصفهان

سخنرانی پیمان مولوی در اتاق بازرگانی اصفهان
1402/06/19

پیمان مولوی امروز در اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان در مورد سناریوهای اقتصاد ایران    وسرنوشت بازارهای صحبت می کند . فایل ارائه این برنامه قابل دانلود است .فایل ها