همایش ها

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها
1397/11/25

 دکتر پیمان مولوی در دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط شرکت دانش بنیان مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا درمحل دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید در رابطه با موضوع روند سرمایه گذاری در هوش تجاری به سخنرانی پرداختند
ایشان با بیان اینکه روند سرمایه گذاری در هوش تجاری و حوزه های مربوط در آمریکای شمالی و شرق آسیا بسیار تند تر از خاورمیانه و ایران در حال رشد هستند بیان کردند این روند درحالیست که یکی از بهترین راه ها برای کمک به اقتصاد بی رمق ایران سرمایه گذاری در حوزه های فناوری اطلاعات ، هوش مصنوعی و تجاری و فعالیت های فناورانه است ، این حوزه ها با هرم جمعیتی ایران همسو هستند و پتانسیل ایجاد کار و کسب هایی زیرساختی را دارندفایل ها