همایش ها

استراتژی بقاء

استراتژی بقاء
1398/04/03

در اصفهان و برای شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادنا در خصوص استراتژی های بقاء صحبت کردم (اول باید بمانیم تا بتوانیم کسب و کار خود را رونق دهیم) ، شرکتهای ایرانی که خواهان بقاء در شرایط اقتصادی امروز ایران هستند در چندین حوزه نیازمند تغییر استراتژی های خود هستند:
اول ، مدل سرمایه در گردش
دوم، استراتژی های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
سوم ، تحت کنترل گرفتن چرخه های عملیاتی و ...
امیدوارم شرکتهای ایرانی به مدیریت ریسک بها بدهند ، سوالات درست در خصوص استراتژی های خود مطرح کنند و سعی کنند خود و شرکت خود را از حواشی روزمره این روزهای اقتصاد ایران به دور نگه دارند و حواسشان به قو های سیاه باشد

حضور در اصفهان، شهر زاینده رود پر آب همواره برایم موجب شادی و افتخار ، بوده است
سپاس مجدد از دعوت شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادنا