اخبار

کارگاه آنلاین آموزشی (اقتصاد راه نوین اندیشیدن)

کارگاه آنلاین آموزشی (اقتصاد راه نوین اندیشیدن)
1399/02/13

 اقتصاد راه نوین اندیشیدن

اقتصاد چگونه کار می کند؟ یا روندهایی برای بررسی وجود دارد؟ و اگر وجود
دارد چرا این همه تناقض در رفتار اقتصاددانان در یک موضوع خاص دیده می
شود؟ مکانیزمهای تصمیم گیری چیست؟
چگونه داشتن دانش اقتصاد به ما در تصیم گیری های زندگی و کسب و کارهایمان کمک می کند.
اقتصاد را می توان هنر شفاف اندیشیدن گذاشت
نمی
دانم چند نفر از شما که این مطلب را می خوانید از صبح در تلاش و تکاپو
هستید اما به انچه به لحاظ مالی فکر میکنید استحقاقش را دارید نمی رسید؟
نمی دانیم شما هم همانند بسیاری که برای مشاوره به من مراجعه می کنند دچار سر درگمی در تصمیمات اقتصادی هستید یا نه؟
نمی دانم  شما هم در این روزهای پر هیجان بورسی شده اید یا نه؟  آیا استرس هم دارید؟
در وبینار اول اقتصاد راه نوین اندیشیدن به مواردی اجرایی بر خواهیم خورد که
سوال هاران نفر در 
شبکه های اجتماعی از من در طول سالها بوده است.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1399
ساعت 21 الی 23

این وبینار برای اعضای باشگاه مشتریان آکادمی مولوی 50 درصد هدیه تخفیف و برای همراهان ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام ، لیندکین ، تلگرام و توییتر شامل 30 درصد تخفیف خواهد بود

 جهت ثبت نام در وبینار لینک زیر کلیک نمایید