اخبار

گفت‌وگو دکتر پیمان مولوی با «دنیای اقتصاد»

گفت‌وگو دکتر پیمان مولوی با «دنیای اقتصاد»
1399/04/21

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس گفت: به عقیده من کسانی که می گویند رشد بازار سرمایه باعث شکل گیری تورم می شود یکسری بدیهیات اقتصادی را در نظر نمی گیرند. وقتی در کشوری زندگی می کنیم که در آن رشد اقتصادی وجود ندارد و به گواه مرکز پژوهش های مجلس در ۸ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تنها ۲/ ۰ درصد بوده، در طول همین مدت نقدینگی ۶ برابر و پایه پولی ۴ برابر شده است، طبیعی است که سطح عمومی قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش باشد.

سر برآوردن غول نقدینگی به موازات افت اقتصاد
 این کارشناس اقتصادی افزود: GDP ایران از ۴۲۵ میلیارد دلار به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، چنین ساختار نقدینگی و پایه پولی ناشی از بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی است و ناشی از سیاست گذاری دولت هاست. طبیعتا در چنین شرایطی هر گاه که تولید نیز افزایش پیدا کند، تورم به میزانی کمتر و هرگاه همچون سال جاری سطح تولید افزایش نیابد، غول نقدینگی خود را در قالب افزایش تورم بیشتر نشان می دهد.

پیمان مولوی درخصوص تاثیر این نقدینگی بر بازارهای کشور گفت: در وضعیت فعلی نقدینگی نه تنها در بازار سهام بلکه در بازارهای دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که گسیل نقدینگی به یک بازار خاص سبب می شود تا بازده آن بازار نسبت به سایر بازارها افزایش معنادار داشته باشد. در حال حاضر این بازار، بازار سرمایه است. در وضعیتی که رشد اقتصادی کشور منفی است، افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی در تمامی بازارها بیش از پیش خود را نشان می دهد. این نقدینگی سبب شد تقاضا برای دارایی افزایش پیدا کند. این قضیه از یک گوشی تلفن همراه صادق است تا سهام شرکت ها در بازار سرمایه.

سرریز نقدینگی به بازارهای موازی
وی درخصوص طرح مساله حباب در بازار سرمایه و غیر معمول بودن آن نسبت به ارزش شرکت ها خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در بازار سرمایه حباب نداریم. در حال حاضر آنچه حباب دارد ریال است. در واقعیت ما در وضعیتی قرار داریم که همه مردم ایران درصدد معاوضه پول ملی با دارایی هایی هستند که ارزش آنچه اندوخته اند را حفظ کند. در این شرایط اگر نقدینگی موجود در دست مردم وارد هر یک از بازار ها شود، سرریز نقدینگی به سایر بازارها سرایت می کند. برای مثال اگر شاهد وضعیتی باشیم که نقدینگی وارد بازار ارز شود، چرخه ای از افزایش قیمت در سایر بازارها ایجاد می شود که به نوبه خود سطح عمومی قیمت ها در این بازارها را نیز افزایش می دهد و این چرخه تداوم خواهد یافت. در این شرایط سخن به میان آوردن از حباب چندان معنایی ندارد. اگر بگوییم بازار سرمایه روزی وارد رکود خواهد شد، مثل این است که بگوییم روزی باران خواهد آمد یا برف خواهد بارید.