اخبار

جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه
1401/08/04

 جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه با موضوع:بررسی سناریو های دلار تا 1404 مبتنی بر مدلسازی اقتصادی رایج
چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 14 الی 16