اخبار

ادامه سریال تورم در اقتصاد ایران (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه دنیای اقتصاد)

ادامه سریال تورم در اقتصاد ایران (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه دنیای اقتصاد)
1402/04/20

 ادامه سریال تورم در اقتصاد ایران
پیمان مولوی/ تحلیلگر اقتصادی در سال‌های اخیر تورم به‌عنوان مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران شناخته شده است و بخش بزرگی از افراد جامعه، به‌‌‌ویژه افراد دارای سطح درآمد پایین‌‌‌تر، با این پدیده مزمن و خطرناک دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از همین‌رو، بررسی آمار پایه پولی و نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین‌‌‌های موتور‌‌‌های رشد تورم در اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است.در سناریوی خوش‌بینانه، رشد متوسط ماهانه ۵/ ۲درصدی نقدینگی، مبتنی بر رشد متوسط نقدینگی در ۱۰سال گذشته رخ خواهد داد.
با این سناریو، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰درصد می‌‌‌رسد. در این حالت و با در نظر گرفتن قیمت ۴۵هزار تومانی برای دلار، ۳۰میلیارد دلار خلق نقدینگی در این سال خواهیم داشت.سناریوی دوم، میانه است که ۵۰درصد شانس وقوع دارد. در سناریوی میانه، میانگین رشد ماهانه نقدینگی بر اساس متوسط چند سال اخیر، ۳درصد پیش‌بینی شده است و در پی آن، رشد نقدینگی در کل سال ۱۴۰۲ معادل ۳۶درصد خواهد بود. به این ترتیب در سال جدید بیش از ۴۰میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.در این سناریو، اگر رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳درصد باشد، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۴۵ تا ۵۰درصد خواهد بود، اما اگر این رشد اقتصادی کمتر از ۲درصد باشد، تورم در کانال ۵۰ تا ۵۵درصد قرار خواهد گرفت.

اگر شرایط کشور در حوزه فروش نفت و تحریم‌‌‌ها از اوضاع کنونی بدتر شود، سناریوی بدبینانه رخ خواهد داد که بر اساس آن، نقدینگی تا پایان سال حدود ۴۰درصد افزایش می‌‌‌یابد. احتمال وقوع این سناریو نیز ۴۰درصد درنظر گرفته شده است.براساس سه‌مدل، تورم مهمان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نمی‌توان به تورم پایین‌تر از ۳۵درصد امید زیادی داشت و حد بالای آن نیز به فراخور رشد اقتصادی و مسائل دیگر بسیار تغییر خواهد داشت.اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را بر اساس واقعیت‌‌‌های اقتصادی بالا نبرد، شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه‌‌‌مدت خواهیم بود. همچنین برای بهبود شرایط در بلندمدت، نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم که لازمه این رشد اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌‌‌ها و شکل‌‌‌گیری توافق جامع با آمریکاست.