سمینارها

برگزاری سمینار تامین مالی استارتاپها و شرکتهای نو بنیاد در اتاق لرستان

برگزاری سمینار تامین مالی استارتاپها و شرکتهای نو بنیاد در اتاق لرستان
1397/05/06

 آکادمی دکتر مولوی با همکاری اتاق بازرگانی لرستان 
در مورخ 25 تیر ماه 97 سمیناری تحت عنوان تامین مالی استارتاپها و شرکتهای نو بنیاد برگزار نمود
استارت آپهاي ايراني براي بقا بايد به پلتفرم هاي بين المللي فكر كنند! تا دير نشده بايد به سرعت بستر تعاملاتي خود را در اروپا و ساير كشورها ايجاد نماييد! خيلي ها مي گويند نمي شود!اما شدنيست! 
دکتر مولوی در این سمینار که در مرکز آموزش اتاق بازرگاني لرستان برگزار گردید در خصوص استارت اپها به نكات زیر اشاره کردند :

  • فضاي استارت اپي ايران همانند فضاي كلان اقتصادي تا چند ماه اينده تحت فشار بسياري خواهد رفت چه از بعد كوچك  شدن فضاي داخل و چه حضور در سطح بين المللي!
  • شركتهاي استارت اپي ايران نيازمند ايجاد بستر هاي حرفه اي در خارج از ايران براي بقا خواهند بود!
  • تامين مالي براي استارت اپهايي كه فقط به بازار ايران فكر ميكنند نمي توانند بسيار موفق باشند و بازار ٨٠،٠٠٠ ميليارد دلاري جهاني را از دست خواهند داد.
  • طرح هاي توجيهي اوليه ، فرصت سنجي را جدي نميگيريم !
  • تشكل و انجمن هاي استارت اپي را فعال و با انجمن هاي بين المللي ارتباط بر قرار كنيم و شركاي بين المللي بيابيم.
  • امكان جذب منابع بين المللي وجود نخواهد داشت.
  • شفافيت استارت آپها ، تيم حرفه اي و داشتن پكيج جذب سرمايه گذاري حرفه اي به جذب منابع مالي داخلي كمك ميكنند ، فراموش نكنيم كه ١٥٠٠٠ هزار ميليارد تومن نقدينگي در اقتصاد ايران وجود دارد.
تصویر شماره یک

تصویر شماره دو