اصلاح ساختار شرکتهای ایرانی با رویکرد مدیریت مالی نوین

اصلاح ساختار شرکتهای ایرانی با رویکرد مدیریت مالی نویناهداف سمینار:
بسیاری از بنگاه های ایرانی در سالهای اخیر با مشکلات عدیده ای به سبب تحریم ها ، کمبود سرمایه در گردش و مباحث مدیریتی و مالکیتی روبرو بوده اند.
بسباری تحریم ها را عامل تمامی مشکلات می دانند و عده ای نظرات متعددی در باب ساختاری بودن مشکلات دارند.
ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی چه آنهایی که در بورس اوراق بهادار هستند و چه آنهایی که به صورت سهامی خاص فعالیت می نمایند، در حوزه مالی عدم توجه به ساختار سرمایه شرکتهاست، افزایش بی ضابطه سرمایه در شرکتها ، حداکثر کردن بدهی در ساختار شرکتها موجب تشدید مشکلات بنگاه ها در ایران گردیده است.
هدف این سمینار ها آشنایی مدیران با مفهمو ساختار سرمایه با رویکرد مدیریت مالی نوین و اهمیت دادن به ساختار سرمایه به عنوان موجودی زنده در زیر پوست شرکت است.

محتوی  سمینار :
ساختار سرمایه چیست ؟
میانگین موزون هزینه سرمایه چیست ؟
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی
نقش مالیات در ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
استراتژی سرمایه گذاری
استراتژی تامین مالی
استراتژی سرمایه در گردش
ساختار بهینه سرمایه کجاست؟

مخاطبین سمینار:
مدیران عامل ، مدیران مالی و اقتصادی، کارشناسان ارشد مالی و اعتباری، مدیران استراتژی شرکتها.

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
بستر سازی استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری و سود تقسیمی مبتنی بر ساختار سرمایه بهینه.

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House